Образование

Семейна терапия - кога е необходима?

Zasemeistvoto
10 Януари 2022

Всички ние започваме този живот със семейство, независимо дали то се състои от кръвни роднини, осиновители или приемни родители. Семейството оказва въздействие върху това кои сме ние, какви ще станем, какви навици и ритуали ще си създадем.

От тези първи и важни взаимоотношения ние се научаваме как да обичаме и как да взаимодействаме с другите. Но как да разберем дали се нуждаем от семейна терапия и кога ни е необходима?

Ако взаимоотношенията в едно семейство са здравословни, вероятно това ще ни помогне да поддържаме добри връзки и отношения със заобикалящия ни свят от хора - познати, приятели, съученици, колеги и т.н. Когато обаче в семейството има проблеми, това често оказва влияние и върху взаимоотношенията ни с другите.

В такъв момент фамилната терапия е едно добро решение. Днешната статия на "Zasemeistvoto.com" е насочена да разкрие повече по темата.

Семейна терапия - Какво представлява?

Семейната терапия се приема като форма на лечение, която има за цел да се справи с конкретни проблеми, засягащи здравето и функционирането на семейната единица. Тя е необходима и може да помогне, когато семейството преминава през труден период, голям преход или психични, или поведенчески проблеми на някой от членовете му.

Според американския специалист д-р Майкъл Херков семейната терапия разглежда проблемите на индивидите в контекста на по-голямата единица. Предположението на този вид терапия е, че проблемите не могат да бъдат успешно адресирани или решени, без да се разбере динамиката на групата (семейството).Трябва да се отбележи, че в семейната терапия терминът „семейство“ не означава непременно кръвни роднини. В този контекст под семейство се има в предвид всеки, който играе дългосрочна подкрепяща роля в живота на човека, което може да не означава кръвни връзки или членове на семейството в едно и също домакинство.

Проучване от 2020 г. показва, че семейната терапия е необходима при наличие на някоя от следните проблеми в семейството:

  • затруднения в общуването или изразяването на емоции
  • непоследователно родителство
  • брачни проблеми
  • изграждане на функционална и здрава връзка след развод
  • адаптиране към голяма промяна
  • справяне с хронично заболяване
  • смърт в семейството и др

Според изследване, публикувано в американското издание „Фамилна терапия“ (Journal of Family Therapy), семейната терапия е необходима не само при проблеми между майките и татковците, а и ако сме свидетели на някое от посочените по-долу поведения на децата:

  • чести конфликти между братя и сестри
  • разстройства на поведението
  • трудно изразяване на емоции
  • поведение на нарушителя
  • пристрастявания към вещества
  • проблеми с психично здраве

Поведенческите или емоционалните проблеми при децата са честа причина за посещение при семеен терапевт. Имайте в предвид, че проблемите на децата са реални и вероятно трябва да бъдат решени в контекста на семейството.

1.jpg

Видове семейна терапия

Снимка за внимание

Семейната терапия може да използва техники и упражнения от когнитивната, поведенческата, междуличностната или други видове индивидуална терапия. Подобно на останалите видове консултиране, използваните техники зависят от конкретните проблеми, с които се сблъсква клиентът/клиентите.Ето кои са най-разпространените видове семейна терапия:

Боуенска терапия

Тази форма на фамилно консултиране е необходимо да се приложи в ситуации, в които хората не могат или не искат да включат други членове на семейството в лечението. Боуенската терапия се основава на две основни концепции:

  • Триангулация - естествената склонност да се отървем от стреса си чрез разговор с трета страна;
  • Диференциация - да се научим да ставаме по-малко емоционално реактивни в семейните отношения.

Структурната семейна терапия

Тя се фокусира върху коригирането и укрепването на семейната система, за да се гарантира, че родителите контролират ситуацията и че децата и възрастните поставят подходящи граници. При тази форма на семейно консултиране терапевтът се „присъединява“ към семейството, за да наблюдава, учи и подобрява способността да помага на семейството в укрепването на взаимоотношенията.

Системна семейна терапия

Системният модел се отнася до типа терапия, която се фокусира върху несъзнателните комуникации и значения, стоящи зад поведението на членовете на семейството. При тази форма на терапия семейният консултант е неутрален и дистанциран, което позволява на членовете на семейството да се задълбочат в своите въпроси и проблеми като семейна единица.bebeshori2.jpg

Стратегическа терапия

Тази форма на семейно консултиране е по-кратка и по-директна от останалите. При нея терапевтът възлага домашна работа на семейството. Тази домашна работа има за цел да промени начина, по който членовете на семейството си взаимодействат, като оцени и коригира начина, по който семейството общува и взема решения.

При стратегическата терапия семейният консултант заема позицията на власт, което позволява на другите членове на семейството (които обикновено нямат толкова власт) да общуват по-ефективно.

Ползи от провеждането на семейна терапия

Ползите от консултирането за различните семейства са различни. Те могат да включват:

  • изграждане на здравословни граници
  • подобряване на комуникацията вътре в семейството
  • определяне на ролята на някого в семейството
  • подобряване на семейната динамика и взаимоотношения
  • осигуряване на сила и инструменти за справяне на членовете на семейството
  • справяне с дисфункционални взаимодействия
  • подобряване на способностите на семейството за решаване на проблеми
картина със скандинавски мъхинтересни факти за елин пелинсъстезателна математика за първолацикрипто новини днес
3.jpg
Споделяне

Коментари

Последвай ни

Instagram лого

zasemeistvoto

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Благодарим ти, че стана част от нашето семейство!