Образование

Сертификати по английски език - кои са с международно признание

Zasemeistvoto
1 Юни 2023

В днешно време университетите и колежите по света предлагат многобройни курсове, преподавани изключително на английски език. Това улеснява чуждестранните студенти да се запишат в техните учебни програми.

Когато кандидатствате в университет, най-вероятно ще ви е необходим сертификат за владеене на английски език. Той доказва, че имате достатъчно познания, за да участвате в занятията, да разбирате учебниците и да изпълнявате задачите си.


В тази статия сме събрали за вас извадка със сертификати по английски език, които са с международно признание.

1 - TOEFL®

TOEFL® е един от най-популярните сертификати по английски език в цял свят. В повечето случаи той се предлага като интернет базиран тест (TOEFL® iBT), но има и хартиен тест, който се предлага само на места без интернет връзка.

Обикновено както интернет, така и хартиеният вариант могат да се провеждат само в специализирани изпитни центрове.
Поради настоящата епидемия от коронавируси TOEFL® iBT може да бъде положен и онлайн, от уюта на вашия дом.

1-7.jpg


Попълването на TOEFL® iBT отнема 3 часа. Тестът TOEFL® на хартиен носител отнема само 2 часа и 25 минути, тъй като не включва устен изпит.

 • TOEFL® iBT се състои от 4 части:
 • Четене;
 • Слушане;
 • Говорене;
 • Писане.

Всяка от частите се оценява с до 30 точки, което води до максимален резултат от 120 точки. По време на целия тест вие взаимодействате с компютър.

В първите две части четете текстове и слушате записи на различни теми, а след това отговаряте на въпроси с избор между няколко отговора относно съдържанието.


При частта "Говорене" отговорите ви се записват, изпращат се в онлайн мрежа за оценяване и се оценяват от трима до шестима изпитващи. Писмената част също се оценява от тази онлайн мрежа за оценяване.


Най-често изискваните от университетите резултати са между 70 и 90 точки. Някои университети изискват и определен минимален резултат в един от четирите раздела.
Сертификатът TOEFL е валиден две години.

Международна система за тестване на английски език IELTS


IELTS предлага академична версия на своя тест, предназначена за академична и професионална среда. Подобно на TOEFL®, IELTS е един от най-популярните сертификати по английски език с международно признание.

IELTS се приема и като езиково доказателство за някои разрешителни за работа, както и за имиграция. IELTS Academic се състои от 4 части:

 • Слушане;
 • Академично четене;
 • Академично писане;
 • Говорене.
2-7.jpg


Общата продължителност на теста е около 2 часа и 45 минути.
IELTS Academic се провежда както на компютър, така и на хартия.

За да се избегне объркване, компютърно базираният изпит означава, че ще го държите на компютър, а не че можете да го държите от дома си.

И в двата случая трябва да се регистрирате и да се явите на изпита в официален изпитен център. И при двете версии частта "Говорене" се провежда лице в лице със сертифициран изпитващ.


Резултатите от теста IELTS се оценяват по скала от 0 до 9. За да бъдете приети в програмите с преподаване на английски език, обикновено се изисква резултат между 5,5 и 6,5. Подобно на TOEFL®, цените на IELTS варират в различните страни.

Например цената на IELTS Academic е между 215 и 240 USD в САЩ и между 331 и 337 USD в Норвегия.
Сертификатът IELTS е валиден две години.

Квалификации на Cambridge English


Cambridge English Language Assessment е организация с нестопанска цел, която предлага сертификати по английски език за различни езикови нива. Те предлагат много видове изпити, но най-популярните са:

3-7.jpg
 • B2 First (известен преди като FCE: First Certificate in English);
 • B2 First е приблизително същото ниво като обичайните резултати от теста TOEFL® (B1-B2) и IELTS 5,5-6,5. Завършването му отнема около 3 часа и 30 минути;
 • C1 Advanced (известен преди като CAE: Certificate in Advanced English);
 • C2 Proficiency (известен преди като CPE: Certificate of Proficiency in English)
 • C2 Proficiency е най-напредналият изпит, класиран на ниво C2, което е доста над максималната скала на теста TOEFL® и е подобно на 8,5 и повече точки на теста IELTS. Завършването му отнема около 4 часа.


Всичките три изпита по английски език (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency) са разделени на 4 части:

 • Четене и използване на английски език;
 • Писане;
 • Слушане;
 • Говорене.


Сертификатите на Кеймбридж се използват основно в Обединеното кралство, но се приемат и от много университети и колежи по света. Въпреки това те не са толкова популярни, колкото TOEFL® и IELTS.


За разлика от други сертификати по английски език с международно признание, сертификатите на Кеймбридж нямат срок на валидност. Въпреки това университетите и други организации могат да избират дали да приемат резултати, по-стари от 2-3 години.

Споделяне

Коментари

Последвай ни

Instagram лого

zasemeistvoto

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Благодарим ти, че стана част от нашето семейство!