Образование

Сертификати по английски език - кои са с международно признание

Zasemeistvoto
5
СЪДЪРЖАНИЕ:

  В днешно време университетите и колежите по света предлагат многобройни курсове, преподавани изключително на английски език. Това улеснява чуждестранните студенти да се запишат в техните учебни програми.

  Когато кандидатствате в университет, най-вероятно ще ви е необходим сертификат за владеене на английски език. Той доказва, че имате достатъчно познания, за да участвате в занятията, да разбирате учебниците и да изпълнявате задачите си.


  В тази статия сме събрали за вас извадка със сертификати по английски език, които са с международно признание.

  1 - TOEFL®

  TOEFL® е един от най-популярните сертификати по английски език в цял свят. В повечето случаи той се предлага като интернет базиран тест (TOEFL® iBT), но има и хартиен тест, който се предлага само на места без интернет връзка.

  Обикновено както интернет, така и хартиеният вариант могат да се провеждат само в специализирани изпитни центрове.
  Поради настоящата епидемия от коронавируси TOEFL® iBT може да бъде положен и онлайн, от уюта на вашия дом.

  1-7.jpg


  Попълването на TOEFL® iBT отнема 3 часа. Тестът TOEFL® на хартиен носител отнема само 2 часа и 25 минути, тъй като не включва устен изпит.

  • TOEFL® iBT се състои от 4 части:
  • Четене;
  • Слушане;
  • Говорене;
  • Писане.

  Всяка от частите се оценява с до 30 точки, което води до максимален резултат от 120 точки. По време на целия тест вие взаимодействате с компютър.

  В първите две части четете текстове и слушате записи на различни теми, а след това отговаряте на въпроси с избор между няколко отговора относно съдържанието.


  При частта "Говорене" отговорите ви се записват, изпращат се в онлайн мрежа за оценяване и се оценяват от трима до шестима изпитващи. Писмената част също се оценява от тази онлайн мрежа за оценяване.


  Най-често изискваните от университетите резултати са между 70 и 90 точки. Някои университети изискват и определен минимален резултат в един от четирите раздела.
  Сертификатът TOEFL е валиден две години.

  Международна система за тестване на английски език IELTS


  IELTS предлага академична версия на своя тест, предназначена за академична и професионална среда. Подобно на TOEFL®, IELTS е един от най-популярните сертификати по английски език с международно признание.

  IELTS се приема и като езиково доказателство за някои разрешителни за работа, както и за имиграция. IELTS Academic се състои от 4 части:

  • Слушане;
  • Академично четене;
  • Академично писане;
  • Говорене.

  2-7.jpg


  Общата продължителност на теста е около 2 часа и 45 минути.
  IELTS Academic се провежда както на компютър, така и на хартия.

  За да се избегне объркване, компютърно базираният изпит означава, че ще го държите на компютър, а не че можете да го държите от дома си.

  И в двата случая трябва да се регистрирате и да се явите на изпита в официален изпитен център. И при двете версии частта "Говорене" се провежда лице в лице със сертифициран изпитващ.


  Резултатите от теста IELTS се оценяват по скала от 0 до 9. За да бъдете приети в програмите с преподаване на английски език, обикновено се изисква резултат между 5,5 и 6,5. Подобно на TOEFL®, цените на IELTS варират в различните страни.

  Например цената на IELTS Academic е между 215 и 240 USD в САЩ и между 331 и 337 USD в Норвегия.
  Сертификатът IELTS е валиден две години.

  Квалификации на Cambridge English


  Cambridge English Language Assessment е организация с нестопанска цел, която предлага сертификати по английски език за различни езикови нива. Те предлагат много видове изпити, но най-популярните са:

  3-7.jpg

  • B2 First (известен преди като FCE: First Certificate in English);
  • B2 First е приблизително същото ниво като обичайните резултати от теста TOEFL® (B1-B2) и IELTS 5,5-6,5. Завършването му отнема около 3 часа и 30 минути;
  • C1 Advanced (известен преди като CAE: Certificate in Advanced English);
  • C2 Proficiency (известен преди като CPE: Certificate of Proficiency in English)
  • C2 Proficiency е най-напредналият изпит, класиран на ниво C2, което е доста над максималната скала на теста TOEFL® и е подобно на 8,5 и повече точки на теста IELTS. Завършването му отнема около 4 часа.


  Всичките три изпита по английски език (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency) са разделени на 4 части:

  • Четене и използване на английски език;
  • Писане;
  • Слушане;
  • Говорене.


  Сертификатите на Кеймбридж се използват основно в Обединеното кралство, но се приемат и от много университети и колежи по света. Въпреки това те не са толкова популярни, колкото TOEFL® и IELTS.


  За разлика от други сертификати по английски език с международно признание, сертификатите на Кеймбридж нямат срок на валидност. Въпреки това университетите и други организации могат да избират дали да приемат резултати, по-стари от 2-3 години.


  Препоръчваме ви още:

  Как да изберем онлайн езиково обучение

  Споделяне на притежания – как да го възпитаме в децата си

  За децата и поставянето на граници

  Споделяне

  Коментари

  Последвай ни

  Instagram лого

  zasemeistvoto

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  Благодарим ти, че стана част от нашето семейство!