Допълнителна подготовка за НВО
Образование

Допълнителна подготовка за НВО* след 7-ми клас

Zasemeistvoto
28 май 2023г.

Колко тежък е изпитният формат на НВО след 7-ми клас? Необходима ли е допълнителна подготовка, за топ представяне на изпитите? Каква да бъде тя – чрез задължително избираеми предмети в училище или чрез частни уроци? Ако и вие тази година сте родител на седмокласник, вероятно тези въпроси са ви на дневен ред. 

Цели на НВО след 7-ми клас

НВО след 7-ми клас включва явяване на изпити по български език; математика; чужд език, който ученикът сам избира в зависимост от своите знания.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците целите на НВО в 7-ми клас са да се:

 • извърши диагностика на образователните потребности и на индивидуалния напредък на всички ученици от 7-ми клас по посочените по-горе предмети;
 • реализира мониторинг на образователния процес за приложението на адекватни мерки и политики, насочени към подобряване качеството на българското образованието;
 • установи степента на реализиране на отделни очаквани резултати от обучението по математика, български и чужд език, заложени в учебната програма.

Български език/Чужд език

КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ – състои се от 3 части, съдържащи общо 10 задачи с избираем отговор. В този елемент от изпита по български или чужд език се оценява умението на учениците да слушат и разбират реч чрез изпълнението на поставени конкретни задачи. 

1-5-1.jpg

В условията на ограничено време от 20 мин. седмокласниците е необходимо да покажат умения за:

 • т.нар. глобално слушане, което включва в себе си разбиране и извличане на най-важната информация от текстовете;
 • селективно слушане, към което се отнася разбирането и извличането на конкретна информация от текстове;
 • използване на стратегии за разбиране и извличане на информация чрез ориентиране по контекста, по съдържанието и чрез познати словообразувателни модели.

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ

включва в себе си три части, разпределени в общо 10 въпроса, 3 от които кратък свободен отговор, а останалите с избираем отговор.

Този компонент оценява умението на седмокласниците да извличат информация от различни видове текстове за четене, които имат различни комуникативни цели.

В условията на ограничено от 20 мин. време учениците трябва да покажат своите умения за:

 • глобално четене, което включва в себе си разбиране и извличане на най-важната информация от текстовете;
 • селективно четене, към което се отнася разбирането и извличането на конкретна информация от текстове;
 • използване на стратегии за разбиране и извличане на информация чрез ориентиране по контекста, по съдържанието и чрез познати словообразувателни модели.

КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ включва задача да се създаде текст в писмена форма. 

За изпълнението ѝ седмокласникът е необходимо да следва предоставените указания в изходния текст. И тук, както и при предходните два компонента максималното време за работа е 20 минути. Тази задача оценява продуктивните умения за писмено общуване на български език/чужд език в различни комуникативни ситуации от всекидневието.

Математика

НВО по математика след 7-ми клас включва четири области със задачи:

 • Числа. Алгебра;
 • Фигури и тела;
 • Елементи от вероятности и статистика;
 • Логически знания и Моделиране.
3-5-1.jpg

Изпитът за НВО по математика е в писмена форма под формата на 23 задачи, които трябва да се решат за максимално време 2 часа и половина. За децата, които са специални образователни потребности изпитът може да продължи с до 80 минути над определеното време.

Допълнителна подготовка за НВО след 7-ми клас – необходима ли е

За да могат да се справят с посочените задания, през последните 2 години от започването на пандемията, голяма част от седмокласниците ходят на частни уроци, както по български и чужд език, така и по математика. Времето за консултации в училище е изключително ограничено.

Според запитване направено сред седмокласници, явили се на НВО през лятото на 2021 год. без допълнителна подготовка под формата на частни уроци трудно можеш да се представиш добре на посочените изпити. Тази тенденция е продиктувана и от факта, че голяма част от обучението през последните две години преминава онлайн.

Снимка за внимание
Съответно часовете са по 30 вместо по 40 минути. Това „ограбва“ времето, което е отредено за упражнения и по-детайлно вглеждане в изучаваната материя.

Подготовка чрез паралелно образование извън училище обаче е сериозен разход за семействата. В масовия случай частните уроци струват по порядъка на 30 лева за занятие от час и половина.


Споделяне
Loading...

Последвай ни

Instagram лого

zasemeistvoto

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Благодарим ти, че стана част от нашето семейство!